Mops Knurów
Znajdź w serwisie

Zakończenie projektu 2008-2015r

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje o zakończeniu projektu pn.”Aktywność drogą do sukcesu”

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje o zakończeniu projektu pn.”Aktywność drogą do sukcesu”, realizowanego w latach2008-2015.   Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 7.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji.

Działaniami  zostały objęte osoby nieaktywne zawodowo w wieku aktywności zawodowej w tym zagrożone wykluczeniem społecznym i o niskich kompetencjach życiowych.

Głównym celem projektu było  zwiększenie lub nabycie kwalifikacji zawodowych, podniesienie poziomu wiedzy na temat lokalnego rynku pracy, wzrost samooceny, zwiększenie zdolności komunikacyjnych oraz motywacji do zmiany sytuacji życiowej. Projekt służył również integracji społecznej mieszkańców Knurowa - realizowano działania o charakterze środowiskowym: festyny rodzinne,  Dzień Śląski, Dzień Kanapki, Dni Otwarte Ośrodka Wsparcia.

W  ramach projektu  zorganizowano także:

- szkolenia aktywizująco-motywujące

- kursy zawodowe

- warsztaty z doradcą zawodowym

- konsultacje psychologiczne

- spotkania tematyczne w Klubie Samopomocy

- praktyki zawodowe

Dla dzieci Uczestników,  zorganizowano półkolonie i zapewniono pobyt w przedszkolu.

W projekcie wzięło  udział łącznie 237 osób.

 

 

Tworzenie stron WWW