Mops Knurów
Znajdź w serwisie

Szkolenie z zakresu podstaw użytkowania komputera

1. Podstawy obsługi komputera:
- posługiwanie się myszą i klawiaturą,
- wygląd pulpitu, omówienie znajdujących się na nim elementów,
- dostosowanie środowiska Windows do wymagań użytkownika,
- korzystanie z pomocy w systemie Windows,
- okno Mój Komputer,
- hierarchiczna struktura zasobów: pojęcie folderu, pliku,
- operacje na folderach i dokumentach,
- kosz, odzyskiwanie usuniętych dokumentów,
- pojęcie skrótu, tworzenie skrótów,
-  wielozadaniowość środowiska Windows
2. Edytor tekstu:
- omówienie podstawowych elementów programu,
- tworzenie nowego dokumentu,
- korzystanie z istniejących kreatorów i szablonów,
- wstawianie znaków specjalnych,
- metody zaznaczania, kopiowania i przenoszenia fragmentów tekstu,
- formatowanie znaku, akapitu, strony,
- mechanizmy wyszukiwania i zamiany fragmentów tekstu,
- tworzenie prostych tabelek,
- podgląd i drukowanie sporządzonych dokumentów,
- opracowanie szablonu CV i Listu motywacyjnego
4.  Arkusz kalkulacyjny:
- omówienie podstawowych elementów programu,
- tworzenie nowego pliku,
- wprowadzanie różnego rodzaju danych do komórek, edycja i usuwanie danych,
- automatyzacja wypełniania komórek danymi,
- operacje na arkuszach,
- metody zaznaczania, kopiowania i przesuwania zawartości komórek,
- zasady tworzenia prostych formuł obliczeniowych,
- wykorzystywanie prostych funkcji arkusza (SUMA, MIN, MAX ),
- formatowanie komórek, autoformatowanie tabeli,
- podgląd i drukowanie zawartości arkusza
5.  Internet i poczta elektroniczna:
- zapoznanie się z programem pocztowym,
- redagowanie nowej wiadomości,
- odpowiedź na otrzymany list,
- przesyłanie wiadomości innym odbiorcom,
- usuwanie wiadomości,
- tworzenie osobistej książki adresowej,
- WWW
- nawigacja – adresy serwerów, tworzenie zakładek, folder ulubione,
- wyszukiwarki,
- wykorzystywanie znalezionych informacji: zapisywanie całych stron, fragmentów  tekstowych

Tworzenie stron WWW