Mops Knurów
Znajdź w serwisie

Szkolenie z zakresu obsługi kas fiskalnych

- Organizacja miejsca pracy i odpowiedzialność materialna pracowników handlu.
- Kasy fiskalne – podstawa prawna, podział i charakterystyka kas.
- Budowa kasy.
- Rozmieszczenie elementów obsługi.
- Klawiatura znakowa.
- Klawiatura numeryczna z klawiszami funkcyjnymi.
- Wymiana papieru.
- Druki igłowe.
- Wymiana kasety z taśmą barwiącą.
- Drukarki terminowe.
- Funkcja kasy.
- Funkcja kasjera.
- Funkcja serwisowa.
- Funkcja kierownika.
- Sporządzanie raportów.
- Konserwacja kasy.
- Podstawowe wymogi bezpieczeństwa przy obsłudze kasy fiskalnej.
- Obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze urządzeń zasilanych prądem    zmiennym o napięciu 230 V.

Tworzenie stron WWW