Mops Knurów
Znajdź w serwisie

Szkolenie ogólno-budowlane

Szkolenie bedzie obejmować:

- rysunek budowlany,
- materiałoznawstwo,
- technologie w budownictwie,
- wykonania murów mieszanych i ścian działowych z różnych materiałów,
- wykonywania słupów i filarów międzyokiennych oraz nadproży
  i sklepień murarskich,
- wykonywanie tynków jednowarstwowych mineralnych akrylowych i kamyczkowych,
- wykonywanie punktów montażowych  i pasów kierunkowych,
- przygotowanie zapraw, klejów i mieszanek betoniarskich, farb i materiałów pomocniczych.

 

Tworzenie stron WWW