Mops Knurów
Znajdź w serwisie

Już dzisiaj stratują praktyki dla nasych beneficjentów

Praktyki będą odbywać się w markecie budowlannym leroy merlin

A w programie będą zawierać min.

A. Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku sprzedawcy
1. Zapoznanie z przepisami bhp obowiązującymi w jednostce handlowej
2. Zapoznanie z strukturą organizacyjną, regulaminami oraz przepisami wewnątrz zakładowymi
3. Zapoznanie z prawnymi przepisami prawnymi firmy
4. Zapoznanie ze specyfiką funkcjonowania fimry
5. Zapoznanie z systemem ochrony mienia i ochrony indywidualnej (stosowanie odzieży ochronnej)
6. Przygotowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami

B. Przygotowanie procesu sprzedaży
1. Zaopatrzenie
a. Ustalanie zapotrzebowania na towary
b. Sporządzanie zamówień na towary
c. Sprawdzanie dostaw pod względem ilościowym i jakościowym
d. Rozmieszczanie towarów w magazynie
2. Przygotowanie towarów do sprzedaży
a. Zasady przechowywania towarów
b. Przygotowanie wywieszek cenowych
c. Etykietowanie towarów
d. Zabezpieczanie towarów przed kradzieżą
3. Eksponowanie towarów
a. Rozpoznawanie asortymentu towarowego
b. Rozmieszczanie towarów w sali sprzedażowej

C. Sprzedaż towarów
1. Prowadzenie rozmowy sprzedażowej
2. Zamówienie towaru dla klienta
3. Zapoznanie się z zasadami przyjmowania reklamacji od klienta

D. Obsługa kas fiskalnych i urządzeń towarzyszących
1. Przygotowanie stanowiska kasowego do pracy
2. Ewidencjonowanie sprzedaży z wykorzystaniem kasy fiskalnej
a. wystawianie paragonu
b. sporządzanie raportów fiskalnych
3. Wykorzystanie urządzeń towarzyszących
a. czytniki kodów kreskowych
b. waga elektroniczna
4. Rozliczanie utargu (asystowanie)

E. Obsługa programów magazynowo - sprzedażowych
1. Wprowadzanie dokumentów zakupu, sporządzanie dokumentów magazynowych związanych z zakupem towarów
2. Wystawianie dokumentów sprzedaży: faktura VAT, paragony zwykłe i fiskalne, rachunki, faktury korygujące - ćwiczenie
3. Prowadzenie gospodarki magazynowej
4. Tworzenie cenników - ćwiczenie
5. Współpraca programu z kasą fiskalną i/ lub z drukarką fiskalną

F. Obsługa wózków widłowych
1. Przygotowanie stanowiska obsługi wózków widłowych
2. Towarzyszenie w czynnościach obsługi wózków widłowych

 

Tworzenie stron WWW