Mops Knurów
Znajdź w serwisie

Co zrobić by skorzystać z projektu?

Projekt skierowany jest do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej celem podniesienie kompetencji życiowych i wzrostu umiejętności zawodowych  pozwalających na powrót na rynek pracy.

Celami szczegółowymi projektu są:

-nabycie(wzrost) kwalifikacji zawodowych

-wzrost poziomu doświadczenia zawodowego

-wzrost poziomu wiedzy na temat lokalnego rynku pracy

-wzrost samooceny

-zwiększenie zdolności komunikacyjnych

-zwiększenie motywacji do zmiany sytuacji życiowej

-wzrost kompetencji i umiejętności społecznych

 

Co możesz uzyskać uczestnicząc w projekcie:

- szkolenia zawodowe

- warsztaty z psychologiem

- szkolenia aktywizująco-motywujące

- zapewnienie opieki nad osobą zależną dla uczestników projektu

-wsparcie finansowe dla uczestników projektu

Tworzenie stron WWW